El coronavirus (SARS-CoV-2) és un nou tipus de coronavirus detectat per primera vegada el desembre de 2019, i produeix la malaltia COVID-19.

La transmissió es produeix per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen quan una persona malalta tus o esternuda.

Vos exposam la informació i indicacions elaborades per la Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per a tota la comunitat educativa de les Illes Balears en relació al nou coronavirus i altres virus respiratoris. Per a més informació sobre aquest tema podeu consultar les pàgines web del Ministeri de Sanitat, de Salut Pública o del Servei de Salut de les Illes Balears, els enllaços de les quals apareixen a la documentació adjunta.

Com a complement a la informació i les indicacions sobre el coranavirus i altres virus respiratoris, us enviam les infografies sobre rentat de mans i com protegir-vos davant secrecions de la tos o esternuts.

Us pregam que faceu difusió d’aquestes mesures a tota la comunitat educativa, especialment als alumnes.

Considerau d’especial importància el rentat de mans al llarg de la jornada educativa, així com evitar tocar-se la cara (boca, nas i ulls).  A partir d'aquesta setmana les aules tendran dispensadors de gel de neteja i es controlarà en la mesura de les possibilitats el rentat de les mans .

Si teniu dubtes mèdiques, heu de contactar amb el 061.