Si em conec molt bé i sóc conscient de quines coses m'agraden, quines aprenc fàcilment i quines coses se'm donen bé, tendré una bona base per començar la meva Presa de Decisió.

 

Es pot continuar treballant aquests aspectes a partir de:

 

Qüestionari d'autoavaluació

Avalua la personalitat, interessos i capacitats amb relació als entorns professionals. Cal fer una lectura detallada de les instruccions abans d'iniciar el qüestionari. És important que responguis de forma reflexiva per poder obtenir uns resultats ajustats al propi perfil personal.