AFINA LA LLENGUA
comunicació, rigor, concisió, consciència, claredat, precisió
L'IES Sineu ha elaborat aquest document d’orientacions per al desplegament de les competències bàsiques lingüístiques pel que fa a la dimensió de l'expressió escrita amb la finalitat d’ajudar els alumnes en l'àmbit de les llengües. Per acord de la CCP i el Claustre es proposa un pla de millora de l'ortografia i l'expressió escrita.

Consulteu el projecte: Afina la llengua