El nou Projecte Lingüístic de Centre ha estat aprovat pel claustre el dia 23 de maig de 2018.

Ara s'obri el període d'exposició pública per a pares i alumnes.

Tothom que vulgui fer aportacions  per millorar el document ho pot fer a la secretaria del centre, fins el dilluns 11 de juny a les 14h.