Aquest dimarts dia 20 de juny a les 12:00 hores el director del ISPIB el senyor Vicenç Martorell Palou ha presentat el resultats del servei de Policia tutor a l'IES Sineu que és dur de manera conjunta amb diversos municipis. Actualment formam part Sant Joan, Sencelles i Llubí i a l'espera que Sineu assigni un policia, també s'ha convidat a formar part als altres municipis d'aquest projecte perquè els resultats han estat excepcionals segons la valoració del centre.
 
Els tres Policies tutors han estat homenatjats per la seva dedicació i esforç i reconeguts per la seva professionalitat.