Els alumnes que cursen l'assignatura d'Educació Plàstica de 4t d'ESO han realitzat una visita a la Fundació Miró de Palma.

La primera part de la visita va consistir a conèixer la figura singular d'aquest artista universal (Joan Miró), visitar el «taller Sert» on va fer feina els darrers anys de la seva vida i els estudis de gravat «Ca'n Boter», tots ells edificis annexes a la fundació i museu de l'autor.

A continuació, les educadores van fer passar els nostres alumnes a l'auditori del museu, on van impartir la part teòrica del taller «Debonatinta», consistent a explicar les diferents tècniques de gravat més utilitzades pels artistes de totes les èpoques (xilografia, linòleum, punta seca, aiguafort, serigrafia, etc), amb exemples de cada tipus i explicació de les eines i materials emprats.

Finalment, a la tercera part de la sortida van ser els propis alumnes els que van experimentar cadascuna d'aquestes tècniques a una aula taller habilitada per a tal fi. Actualment, segueixen treballant a classe, com a treballs del segon trimestre les diferents tècniques d'obra gràfica descobertes a la sortida.