L'alumnat de 1r Batxillerat que cursa l'assignatura d'Anatomia Aplicada ha pogut posar en pràctica tot allò que ha après durant aquest segon trimestre amb la col·laboració del PAC de Sineu i el seu servei d'infermeria. Per fer-ho, s'han convertit en professors i professores durant un dia i han mostrat què són els primers auxilis i com s'efectuen a l'alumnat de 3r d'ESO.

Moltes gràcies per la vostra participació!