Un altre dels projectes que han realitzat alumnes de 3r D i E a l'assignatura de Tecnologia ha estat la construcció d'un programador de pot que permet il·luminar semàfors, robots, cases, escenaris i un gran nombre d'objectes i espais que els nostres alumnes poden concebre.