El passat 10 d'octubre va esser l'aniversari del naixement del gran filòleg menorquí Francesc de Borja Moll, coautor juntament amb mossèn Alcover del Diccionari català-valencià-balear, i autor de molts dels dibuixos que il·lustren les Rondalles mallorquines. Per aquest motiu la Biblioteca del centre ha organitzat una exposició en homenatge a l'insigne filòleg