La Biblioteca és un espai viu i dinàmic que canvia en funció del moment del curs en que ens trobam, a l'exposició dedicada a Francesc de Borja Moll de l'inici de curs ha seguit una altra sobre els premis Nobel de literatura que s'ha pogut visitar durant el mes de novembre.

L'exposició avarca des del primer premi noble, l'any 1901, fins al d'enguany, que ha estat concedit al britànic d'ascendència japonesa Kazuo Ishiguro.
Volem agrair la col·laboració dels professors i professores que ens han fet arribar llibres i altre material. Dues qüestions criden l'atenció en aquesta expo: la poca presència femenina i que no hi hagi cap autor català premiat.