Aquesta setmana hem realitzat la formació dels nous mediadors i mediadores que s'incorporen a aquest servei que ja fa molts de cursos acadèmics funciona amb èxit al nostre institut. Gràcies al personal del Convivèxit hem après la importància de la mediació, les seves tècniques i la seva finalitat i hem pogut compartir experiències amb els mediadors i mediadores de 4t d'ESO que ja fa tres anys realitzen voluntàriament la seva tasca en aquest servei.

Moltes gràcies a tothom i enhorabona als nous mediadors i mediadores.