El dijous 21 i el divendres 22 durant l'horari lectiu es varen entregar els butlletins de notes i els diplomes a l'alumnat que ha tingut un bon rendiment acadèmic i aquells que han fet un gran esforç per promocionar i/o titular.

El dijous es varen entregar diplomes a 1r de batxillerat, CFGM i FPBàsica. Als grups de 2n del cicle i de la FPB, també, se'ls va entregar una foto d e grup amb el seu tutor com a record del pas per al centre.

A tots els premiats enhorabona i, també a la resta pel curs que hem acabat 2017-2018.