10 alumnes de l'IES SINEU han estat guardonats amb els premis ESO. Aquests premis suposen haver tret més d'un 9 de mitjana a l'etapa obligatòria i un d'ells haver tengut un esforç personal per titular que l'han fet mereixedor del premi.
Vagi per endavant l'enhorabona de tota la comunitat educativa a:

Joana Bennasar Martorell
Joana Maria Bergas ferriol
Joan Bergas Ques
Francisca Maria Coll Cerdà
Joana Aina Colombram Quetglas
Arnau Company Roig
Maria Fernández de Heredia Socias
Jana Mulero Gual
Júlia Nicolau Vallespir
Gori Ribot Sansó