El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern i de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el control i la gestió del funcionament del centre. La seva funció és molt important pel que fa a la presa de les decisions més transcendentals del centre.