L'IES Sineu (1999) està ubicat a la sortida del poble anant cap a Lloret (als Clapers). Està ben comunicat tant amb el tren com amb el Centre de Salut. El centre educatiu acull estudiants de nou pobles del Pla de Mallorca: Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Petra, Sant Joan, Sencelles i Sineu.
El centre compta amb 101 professors ,11 d'ells a mitja jornada, amb una mitjana d'edat de 46,8 anys, dels quals 63 (62,4%) tenen destí definitiu al centre, 4 a mitja jornada i 2 en serveis especials.2 estan en comissió de serveis, 3 són opositors en pràctiques , 39 són interins (7 a mitja jornada) i 1 personal laboral per donar les classes de Religió amb mitja jornada destinada al centre i compartida amb l'IES Berenguer d'Anoia.
El nombre d'alumnes matriculats el curs 2019-20 és de 945, dels quals 738 cursen ESO i 140 batxillerat, 27 a FP bàsica i 40 Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Es distribueixen de la següent manera: 8 grups de primer d'ESO (223 alumnes), 8 grups de segon d'ESO, del qual un és el de PMAR (195 alumnes), 7 grups de tercer d'ESO -un de PMAR- (167 alumnes), 6 grups de 4t d'ESO -un de PRAQ- (156 alumnes), 3 grups de primer de batxillerat (66 alumnes) , 2 grups de segon de batxillerat (58 alumnes), 2 grups de FPB d'auxiliar d'electricitat i electrònica (27) i 2 grups de CFGM de tècnic de microsistemes informàtics i xarxes : un de primer amb 22 alumnes i un de segon amb 18 alumnes. El present curs el centre tendrà 38 grups en total.
Es compta també amb un programa ALTER/PISE per atendre a diferents alumnes que no es troben en condicions de seguir el ritme normal de les classes i que demostren falta d'interès per l'estudi. El programa compta amb la col·laboració dels serveis socials de la Mancomunitat del Pla. Hi ha actualment 8 alumnes proposats per aquest programa. Els alumnes d'ALTER/PISE vendran al centre un dia per setmana, el dijous, i la resta dels dies aniran a fer activitats alternatives als ajuntaments o empreses assignades.
L'edifici original de 1999 es va haver d'ampliar el 2005. Per això hi ha dos edificis intercomunicats entre si per les aules del CFGM. Compta, a més, amb una sala d'actes i té empriu al pavelló municipal. De més a més, es disposa de dos patis molt espaiosos i una entrada gran.