Reutilització de Llibres

 

Aquest programa, que oferim a tots els nivells d'ESO, consisteix en la creació d’un fons de llibres, i els seus objectius són: fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú. Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos. Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic, reduint així la despesa familiar