En Miquel Far, professor del Departament de Psicologia de la UIB i formador ha vingut a l'IES Sineu per treballar amb l'alumnat de 3r. d'ESO el concepte de masculinitat. Què significa aquest concepte? Per què podem parlar de models de dona i d'home a les nostres societats? Com es pot construir una nova masculinitat? Aquestes qüestions i moltes d'altres han estat tractades al taller participatiu. Moltes gràcies per la visita!