Informar-te’n, es tracta de conèixer quines són les alternatives o opcions acadèmiques que tenc en el cas de titular o no.Els enllaços que convé consultar són:

 

Dossier Orientació acadèmica 3r d’ESO 19/20

 

Informació de les noves matèries d’opció i específiques que l’alumnat ha de triar a 4t d’ESOFormació Professional

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP  (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

 


FP: Informació del Procés d'Admissió  i Calendari