Abans de formalitzar la matrícula que és vinculant, cal reflexionar sobre la tria d’acord amb aquest full de prematrícula:

 


Tràmit de matricula: De moment està tancat.