Què és la formació professional bàsica?

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una durada de dos anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria.
Les característiques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat. S’hi fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional. A l’IES Sineu impartim el cicle d’electricitat i electrònica.


Com es pot accedir a l'FPB?

Per accedir a aquests cicles s’han de tenir, almenys, 15 anys (fets o que es facin durant l’any en curs) i no superar els 17. 
S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent d'ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l’alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.
S’ha d’haver cursat tercer d'ESO per accedir-hi. Excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO.

Formació Professional

Web del Govern de  Illes Balears amb informació sobre l’oferta formativa de FP (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior)

 

 
FP: Informació del Procés d'Admissió  i Calendari