ATENCIÓ ALUMNES I FAMÍLIES USUÀRIES DE LA CANTINA
Per agilitar la comanda d'entrepans durant els esplais s'informa que els temps de pati únicament es serviran els entrepans comanats per whatsapp ( 682001421) abans de les 8h del dia que pertoca. S'ha d'indicar nom i llinatge, curs i grup i el tipus de l'entrepà. Qualsevol altre producte s'ha de comprar directament a les cantines disposades per a tal fi.
Teniu adjunt a aquest escrit la llista de preus dels productes que l'alumnat disposa a la cantina, recordant que els encàrrecs només són per els entrepans.