A partir del 16 de setembre l’Assemblea de Docents i els sindicats STEI i FE-CCOO de les Illes Balears han convocat una vaga indefinida que afectarà els docents de l’ensenyament públic no universitari de les Illes Balears.

A la resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de setembre de 2013 s’estableixen aquests serveis mínims:

  • Director, Secretari i el 25% del personal docent destinat al centre.

La Direcció us informa que:

  • El funcionament normal del centre es pot veure alterat.
  • S'atendrà a l'alumnat que assisteixi al centre.
  • El centre romandrà obert durant l'horari habitual.
  • Només s'autoritzarà la sortida del centre a l'alumnat si els pares o tutors legals venen personalment a buscar-los.