Per tal de treballar els continguts instrumentals segons les necessitats dels alumnes, a 1r d'ESO, a totes les classes de català, castellà i matemàtiques, entren dos professors a la mateixa hora de la mateixa assignatura en dos grups distints i al mateix temps un professor de suport, qui treballarà de manera coordinada amb els professors de cada matèria amb els alumnes de necessitats específiques.