Durant tota la setmana hem rebut moltes visites dels alumnes de les diferents escoles de primària adscrites al nostre centre.