Els alumnes de 2n de batxillerat que cursen l'assignatura de Geologia han anat d'excursió a Sa Cova Tancada està situada al Cap de Menorca i a la que per arribar-hi cal fer una excursió partint des d'Alcúdia.