El dimarts dia 20 de desembre l'alumnat de 4t. d'ESO i de 1r. de Batxillerat ha participat a la xerrada organitzada pel departament de Ciències Socials a càrrec d'en Bartomeu Garí Salleras, historiador i autor de diverses obres com l'estud de la guerra civil a Porreres "Porreres, desfilades de dia afusellaments de nit" on ens ha explicat la realitat de la repressió a Mallorca durant la Guerra Civil, les seves causes i conseqüències i el procés de recuperació de la memòria històrica concretat en l'exhumació de la fossa comuna de Porreres.