Dimarts 18 de febrer un total de 14 alumnes de 1r curs de Formació Professional Bàsica d’Electricitat i Electrònica han duit a terme una activitat assistida amb cavalls a la finca s’Hort Vell ubicada a Sencelles.
Aquesta activitat neix com a Open lesson o Classe oberta que s’ha de dur a terme una vegada s’ha après una nova metodologia en un dels països que es visiten en el marc del projecte Erasmus + “Various methods towards one goal: Succesful inclusive education!” que des del setembre del 2018 i fins a l’agost del 2020 du a terme el nostre centre juntament amb centres educatius de Polònia, Macedònia, Finlàndia, Itàlia i Grècia.
En concret, aquesta Classe oberta es realitza com a resultat de la visita a Finlàndia al setembre passat on es varen aprendre diverses metodologies inclusives on el recurs a usar és el medi natural i animals. L’anomenat “greencare”.

Com a qualsevol altra Classe Oberta, s’han convidat els centres de primària adscrits a l’IES Sineu, l’Associació de Pares i Mares, el Centre de Professorat d’Inca i als professors de l’IES Sineu per tal de donar a conèixer al màxim nombre possible de persones relacionades amb l’àmbit educatiu de les noves metodologies apreses en les diverses mobilitats duites a terme.

Des de les 9h del matí fins a les 13h, un total de 14 alumnes, 11 professors i 1 pare han atès les activitats que s’han dissenyat per tal de despertar en aquest grup d’alumnes de FPBàsica per fomentar el treballar en equip i l’empatia cap als altres.

Els alumnes han valorat de manera molt positiva l’experiència i els professors que tenen al grup a classe han comentat el canvi de comportament de major respecte, ajuda mútua i d’actitud entre els alumnes i de millora a nivell de comportament individual en molts casos durant la realització de les activitats.