Quatre professors del nostre centre anaren del 22 al 25 d'octubre a Kłodzko, Polònia en el marc del projecte ERASMUS "Various methods towards one goal: inclusive education". Es va fer formació sobre noves metodologies, en concret sobre l'ús de pel·lícules, còmics, documentals amb alumnes.
La propera mobilitat tendrà lloc a Mallorca de l'11 al 15 de març.