L'alumnat de 1r d'ESO realitza un taller dins el marc del Pla d'acció tutorial en referència als conceptes d'assetjament i conflictes per aprendre a prevenir-los i enfrontar-los.