Des del dissabte 11 de maig al diumnege 19, 14 alumnes de 2n d'ESO de l'IES Sineu que participen en el projecte Erasmus «Die Magie des Films- Derribando fronteras» de l'assignatura d'alemany participaran d'una intensa setmana d'activitats que donarà continuïtat a la primera mobilitat que va tenir lloc a Sineu durant el mes de febrer passat.

El producte final d'aquest projecte serà una pel·lícula sobre com s'han conegut els alumnes, la seva relació, com han interactuat amb els membres de les famílies, els diferents costums i cultures.


Durant el curs vinent, 2019-20, es duran a terme altres dues mobilitats; una a cada institut.