Projecte 6

KA229

Various methods towards one goal - Successful Inclusive Education!

Es tracta d’un projecte amb centres educatius de primària i de secundària de cinc països (Polònia, Itàlia, Grècia, Macedònia i Finlàndia) i l’IES Sineu, destinat al professorat, en el qual es compartiran metodologies noves per fomentar i facilitar l’educació inclusiva com a resposta a la diversitat de les nostres aules.

Les professores coordinadores són Ana Casas del departament de Plàstica i Àngels Batle del departament d’Orientació.


 

Dimarts 18 de febrer un total de 14 alumnes de 1r curs de Formació Professional Bàsica d’Electricitat i Electrònica han duit a terme una activitat assistida amb cavalls a la finca s’Hort Vell ubicada a Sencelles.
Aquesta activitat neix com a Open lesson o Classe oberta que s’ha de dur a terme una vegada s’ha après una nova metodologia en un dels països que es visiten en el marc del projecte Erasmus + “Various methods towards one goal: Succesful inclusive education!” que des del setembre del 2018 i fins a l’agost del 2020 du a terme el nostre centre juntament amb centres educatius de Polònia, Macedònia, Finlàndia, Itàlia i Grècia.
En concret, aquesta Classe oberta es realitza com a resultat de la visita a Finlàndia al setembre passat on es varen aprendre diverses metodologies inclusives on el recurs a usar és el medi natural i animals. L’anomenat “greencare”.

Com a qualsevol altra Classe Oberta, s’han convidat els centres de primària adscrits a l’IES Sineu, l’Associació de Pares i Mares, el Centre de Professorat d’Inca i als professors de l’IES Sineu per tal de donar a conèixer al màxim nombre possible de persones relacionades amb l’àmbit educatiu de les noves metodologies apreses en les diverses mobilitats duites a terme.

Des de les 9h del matí fins a les 13h, un total de 14 alumnes, 11 professors i 1 pare han atès les activitats que s’han dissenyat per tal de despertar en aquest grup d’alumnes de FPBàsica per fomentar el treballar en equip i l’empatia cap als altres.

Els alumnes han valorat de manera molt positiva l’experiència i els professors que tenen al grup a classe han comentat el canvi de comportament de major respecte, ajuda mútua i d’actitud entre els alumnes i de millora a nivell de comportament individual en molts casos durant la realització de les activitats.


 

L'entrada del nostre centre acull una exposició realitzada per la professora Ana Casas amb l'ajuda de la professora Àngels Batle on amb imatges i objectes usats en algun dels 6 projectes Erasmus en els quals des del setembre del 2017 fins ara el nostre centre ha pres part. Una pinzellada ben guapa per entendre tot el que s'amaga darrera d'aquestes experiències.


  

 

Del 20 al 24 de maig a Kavadarci té lloc la 3a mobilitat del projecte Erasmus “Various methods towards one goal: inclusive education!” on hi participen un total de 6 països per aprendre noves metodologies.

Quatre professores de l'IES Sineu prenen part aquesta setmana a l'escola OOU Dimkata Angelov Gaberot Vatasa, Macedonia en l'aprenentatge del concepte d'Avaluació formativa per a millorar la inclusió de l'alumnat a l'aula.
Una vegada tornin a l'IES Sineu, cada una d'elles durà a terme una “Classe oberta” amb els alumnes on la resta de professorat hi podrà assistir per tal que puguin aprendre també les tècniques i conceptes apresos durant la formació.

Aquest projecte inclou 6 mobilitats de les quals aquest curs se n'hauran duites a terme 3: a Polònia, a Mallorca i ara a la República de Macedònia del Nord. Per al proper curs es duran a terme altres 3 mobilitats a Finlàndia, Itàlia i Grècia.

 

 

Open lesson basada en la formació realitzada a Polònia sobre noves tecnologies, en concret sobre l'ús de pel.lícules, còmics i documentals amb alumnes.

A partir d'aquesta formació l'alumnat nouvingut ha tengut la possibilitat d'aprendre a utilitzar Picsay, una aplicació per al mòbil que permet personalitzar imatges amb comentaris, bafarades de text i efectes gràfics.

A continuació podeu veure el resultat d'aquestes sessions
.

Quatre professors del nostre centre anaren del 22 al 25 d'octubre a Kłodzko, Polònia en el marc del projecte ERASMUS "Various methods towards one goal: inclusive education". Es va fer formació sobre noves metodologies, en concret sobre l'ús de pel·lícules, còmics, documentals amb alumnes.
La propera mobilitat tendrà lloc a Mallorca de l'11 al 15 de març.